Österreichischer kostenloser Video-Chat onlineVideochat Online

FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS ÉS PRIVÁCIÓS POLITIKA

A hu.VideochatOnline.com-on (a továbbiakban: Függelék) Ön tudomásul veszi, hogy tanulmányozta és beleegyezik abba, hogy betartja a jelen Megállapodás valamennyi feltételeit (a továbbiakban: Megállapodás).

1. Általános rendelkezések

1.1. A kérelmet csak olyan személyek használhatják, akik 18 (tizennyolc) éves korukban vannak.

1.2. Az alkalmazás használatával Ön képviseli és garantálja, hogy:

1.2.1. Az ország / állam / királyság törvényei szerint, melynek állampolgára vagy állampolgára, és az ország, ahol jelenleg él, Ön felnőttnek számít;

1.2.2. Ha egy másik felhasználó, aki az Alkalmazást használja, a kamera félig meztelen / meztelen elején van, bármilyen képet és / vagy meztelen leírást küld, azonnal leállít minden kommunikációt ezzel a felhasználóval.

1.3. Az alkalmazás AS-IS alapon történik („ahogy van”), kifejezett vagy hallgatólagos garanciák nélkül.

2. A felhasználók által gyűjtött és feldolgozott személyes adatok

2.1. A vállalat csak azokat a személyes adatokat gyűjti, feldolgozza és tárolja, amelyek szükségesek a felhasználók számára a szolgáltatások teljes körű ellátásához. Ez az adatok automatikusan továbbítódnak a felhasználó eszközére telepített szoftveren keresztül: IP-cím, cookie-k információi, egy böngészőről vagy más programról szóló információ, amelyen keresztül a felhasználó hozzáfér az alkalmazáshoz, a fiókhoz való hozzáférés dátuma és ideje, a kért oldal címe . És a készülék fényképezőgépének, böngészőjének és operációs rendszerének beállításai is.

2.2. A vállalat minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználó személyes adatainak védelmére. Az Ön személyes adataihoz és / vagy használatához való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében mind technikai, mind fizikai és / vagy adminisztratív intézkedéseket hozunk, és csúcstechnológiai biztonsági rendszereket használunk.

3. Információhoz való hozzáférés biztosítása harmadik feleknek

3.1. Ha a törvény másként nem rendelkezik, a Társaság vállalja, hogy a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem ad el, nem kölcsönöz, nem cserél, vagy más módon átadja harmadik félnek személyes felhasználói információkat, forgalmi adatokat vagy a felhasználó beszélgetéseinek tartalmát.

3.2. A Társaságnak joga van hozzáférni a felhasználó személyes adataihoz olyan harmadik felek számára, akik nem kapcsolódnak a Társasághoz az alábbi esetekben:

3.2.1. A felhasználó kifejezett beleegyezését fejezte ki személyes adatai harmadik félnek történő továbbítására.

3.2.2. A személyes adatok átadása a Felhasználó által történő felhasználás részeként szükséges, és / vagy a felhasználó számára szolgáltatás nyújtása és / vagy személyes adatok feldolgozása a Társaság nevében.

4. Videocsevegés használata

4.1. Ön vállalja, hogy nem tesz semmilyen olyan lépést, amely túlzott vagy aránytalanul nagy terhelést okozna a kiszolgálón.

4.2. Önnek nincs joga a reklámban való részvételre, vagy arra, hogy meggyőzze az Alkalmazás más felhasználóit bármilyen termék vagy szolgáltatás megvásárlására vagy eladására.

4.3. Az Alkalmazás felhasználóinak, valamint az Alkalmazás felhasználója melletti más személyeknek nem szabad félig meztelen formában állni a fényképezőgép előtt, bemutatniuk a nemi szerveiket a fényképezőgép előtt, elküldeni az Alkalmazás leírása más felhasználóit, és bármilyen vizuális képet a meztelen, szóbeli és írásbeli leírásokról és az audio-videofelvételekről erotikus / pornográf jellegű.

4.4. Ön képviseli és garantálja, hogy nem rögzít és nem tesz közzé az interneten vagy más módon terjeszteni és / vagy nyilvánosságra hozni a személyes beszélgetések és egyéb bizalmas információk tartalmát, ha az ügy nem érinti a súlyos súlyú bűncselekmény elkövetésére vonatkozó információkat.

4.5. Ön vállalja, hogy nem nyújtja be a Társaságnak, beleértve annak tisztviselőit és alkalmazottait, a kérelem használatával kapcsolatos igényeket vagy pereket.

4.6. Ön beleegyezik abba, hogy a fényképezőgépet csak az arcra irányítja. Az arcodnak közeli fényképezőgépben láthatónak kell lennie. Tilos fényképeket készíteni vagy fényképeket és videofelvételeket megjeleníteni a fényképezőgépen keresztül, még akkor sem, ha Ön maga a fénykép vagy a videó.

5. Biztonság

5.1. Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Ön személyesen felelős azért, hogy biztosítsa annak az eszköznek a biztonságát, amelyen keresztül csatlakozik az internethez, és hogy sem a Társaság, sem a harmadik felek, sem a harmadik felek nem vállalnak felelősséget az Ön által elszenvedett veszteségekért. hogy nem gondoskodott arról az eszközről, amelyen keresztül elérte az internetet.

6. A felhasználók közötti viták

6.1. Ön egyetért azzal, hogy az Ön és az Alkalmazás egy vagy több felhasználója közötti vita esetén nem állít fel semmilyen követelést a Társasággal, beleértve a Társaság tisztviselőit és alkalmazottjait, illetve semmilyen követelést vagy kártérítési igényt (tényleges vagy későbbi), ismert vagy ismeretlen, állítólagos vagy kiszámíthatatlan, nyilvánosságra hozható vagy nem nyilvános.